Nieuwbouw woningen Griend Diemen-Zuid haalbaar

Het bouwen van een aantal nieuwe woningen in het Biesbosch Park bij de Griend in Diemen-Zuid II is haalbaar. Dat is gebleken uit een financiële studie en een quick scan van de kabels en leidingen in dit gebied, blijkt uit informatie van de gemeente. Het verkennend onderzoek zal ter beschikking worden gesteld van de werkgroep van bewoners Biesbosch Diemen. De resultaten van een deel van de studies blijven echter voorlopig geheim vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente. Het project De Griend zal, volgens de huidige plannen, verder gefaseerd worden uitgevoerd omdat er op dit moment onvoldoende ambtelijke capaciteit is bij de gemeente. Als er wel weer mensen beschikbaar zijn, dan gaat de gemeente de ontwikkeling van een woningbouwplan voor De Griend daadwerkelijk ter hand nemen en een ruimtelijk programma van eisen opstellen. B&W moeten daar echter nog wel een besluit over nemen. Eerder al werden dergelijke plannen ontwikkeld voor Buitenlust, een andere locatie waar de gemeente de bouw wil verdichten om meer sociale woningen te realiseren. Die plannen zijn inmiddels in de ontwerpfase.