Gemeentehuis

Gemeente Diemen op zoek naar een concerndirecteur

De gemeente Diemen heeft een vacature opengesteld voor een concerndirecteur. Die functionaris kan een salaris verdienen van maximaal 6.994 euro per maand ofwel 84.000 euro per jaar. Ook is er een individueel keuzebudget van 17,05 procent dat besteed kan worden aan extra verlof of op een zelf gekozen moment kan worden uitbetaald. De ‘energieke’ concerndirecteur maakt deel uit van een nieuw te vormen vierhoofdige directie met een algemeen directeur/gemeentesecretaris, twee concerndirecteuren en een programmadirecteur. De gezochte functionaris is medeverantwoordelijk voor de integrale aansturing van de gemeenteorganisatie. ‘’Je fungeert als aanspreekpunt voor het bestuur en draagt bij aan het vormen van cultuur, visie en strategie van de gemeente. Deze cultuur, visie en strategie draag je actief én consistent uit. Daarnaast is de concerndirecteur verantwoordelijk voor de realisatie van het coalitieprogramma en de vertaling en opdrachtverstrekking naar de teams. Je richt je voornamelijk op het Sociaal Domein.’’