Gemeente wil 40 bomen kappen voor bouw in Diemen-Zuid

De gemeente Diemen heeft vergunning aangevraagd voor het kappen van een veertigtal boven om de bouw van de nieuwe buurt Holland Park West (foto) mogelijk te maken. B en W begrijpt dat het kappen van bomen gevoelig ligt – zeker na het kapen van ruim 180 bomen voor het nieuwe spoorviaduct in Diemen-Centrum – en gaat er dan ook zorgvuldig mee om. Daartoe is op de locatie in Diemen-Zuid een zogenaamde Boom Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Dat houdt in dat voor elke boom in het projectgebied zorgvuldig is gekeken of deze kan blijven staan tijdens werkzaamheden, of een risico loopt op schade. Ook is gekeken of er ruimte is om het ontwerp nog wat aan te passen zodat een boom gespaard kan blijven. De projectontwikkelaar heeft ook nog een aanvullend onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek bevestigt het beeld dat het kappen van de bomen op deze locatie noodzakelijk is om de woningbouw te realiseren. Ook kunnen de bomen niet verplant worden, omdat deze daarvoor gezien onder andere de wortelstelsels van deze bomen niet geschikt zijn en de kwaliteit van de bomen slecht is. Met het kappen van de bomen kunnen straks de werkzaamheden van start voor het bouwrijp maken van de locatie.