Aanleg strandje aan de Diem is onzeker geworden

De aanleg van een strandje aan de Diem, waar al jaren door inwoners om wordt gevraagd, is nog lang niet zeker. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de raadsfractie van D66. De gemeenteraad heeft zeven jaar geleden het strandje zelf geschrapt uit een toen behandeld bestemmingsplan. Of de raad het nu wel wil opnemen in een nieuw plan is een politieke vraag, schrijven B&W fijntjes. Maar er is ondertussen een andere kink in de kabel gekomen in de vorm van de regels voor het Natuurnetwerk Nederland NNN. De provincie Noord-Holland zal binnenkort een verordening vaststellen waarin de regels voor die NNN strenger zijn. β€˜β€™Het is niet zeker of het strandje nu nog haalbaar is in De Diem omdat dat onderdeel vormt van de NNN,’’ aldus de uitleg van het college.