Diemen geeft al vijf miljoen uit aan steun ondernemers

De gemeente Diemen heeft tot 30 september ruim vijf miljoen euro uitgegeven aan coronasteun voor plaatselijke zelfstandige ondernemers. Dat bedrag bestaat uit 780.000 euro aan bedrijfskapitaal en 4,28 miljoen euro aan levensonderhoud. De gemeente heeft van het rijk tot nu toe 4,564 miljoen ontvangen als voorschot voor de regelingen voor bedrijfssteun. Voor de eerste zogenaamde Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) werden 976 aanvragen voor levensonderhoud en 140 aanvragen voor bedrijfskrediet ontvangen. In de tweede periode zijn 367 aanvragen voor levensonderhoud en 86 voor bedrijfskrediet binnengekomen. Ruim 90 procent van die aanvragen is ook afgehandeld. Sinds 1 oktober kan een aanvraag voor de derde periode (Tozo 3) worden aangevraagd. De verwachting is dat het grootste deel van de ondernemers die Tozo 2 hebben ontvangen ook Tozo 3 zullen aanvragen. Daarnaast kunnen ondernemers die niet eerder een aanvraag hebben ingediend een beroep doen op Tozo 3. Ook is het weer mogelijk om een bedrijfskrediet aan te vragen, tenzij het maximale krediet al bij Tozo 1 of 2 is toegekend.