B&W Diemen: coronacrisis tot tweede helft 2021

‘’We zitten nu midden in de tweede golf en ondertussen worden er hoopvolle stappen gezet bij de ontwikkeling van een vaccin. In het financiële beleid gaat het college er van uit dat de crisis voort zal duren totdat er een vaccin is gevonden en kan worden toegepast. Voorlopig en voorzichtigheidshalve schatten wij nog steeds in dat dit pas in de tweede helft van 2021 het geval zal zijn. Dat betekent dat de economische crisis zich voorlopig nog doorzet en dat heeft grote effecten op de werkgelegenheid, het aantal faillissementen en het herstel van het toerisme.’’ Dat schrijven B&W van Diemen in een voortgangsnotitie over de coronacrisis aan de raad. De lange termijn effecten van de crisis voor de financien van de gemeente Diemen zijn voorlopig nog lastig in te schatten. Een groot deel van de financiële effecten worden voorshands als incidenteel beschouwd. Structurele effecten zullen zich, afhankelijk van het herstel van de werkgelegenheid, het meest voordoen in de gemeentelijke uitgaven voor ‘inkomen en armoede’. Die effecten komen pas in de begrotingen voor 2022 en later tevoorschijn en over de omvang ervan bestaat nog geen duidelijkheid. B&W tekenen ook aan dat ‘de wijze waarop we als gemeente bestuurlijk en ambtelijk moeten opereren uitdagingen met zich mee brengt’.