Ontwerp nieuwe basisschool Diemen-Zuid is rond

Het ontwerp voor de nieuwe Brede School die komt in Holland Park West is door de gemeente Diemen goedgekeurd. Bouwer Dura Vermeer gaat nu de verdere vergunningen aanvragen en hoopt de bouw van de school al in februari 2021 te beginnen. De oplevering staat gepland voor de zomer van 2022. Het gebouw omvat een basisschool voor 700 leerlingen, een gymzaal en een kinderopvang van KMN Kind Co. De school komt te vallen onder Florente basisscholen en vervangt de oude school Het Atelier in Diemen-Zuid. ‘’De kinderen kunnen in hun nieuwe basisschool op ontdekkingsreis waarbij ze duurzaam leren & leren over duurzaamheid,’’ aldus het bouwbedrijf. Over het ‘werkgebied’  van de school zijn nog geen afspraken gemaakt, aldus wethouder Jeroen Klaasse van onderwijs desgevraagd: ‘’De invulling van het aannamebeleid is formeel gezien de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, maar hierover vindt wel afstemming plaats met de gemeente. Op dit moment zijn er nog geen nadere afspraken gemaakt over het te hanteren beleid voor de nieuwe school. Wel is het zo dat op de huidige locatie in Diemen-Zuid ook kinderen van buiten de gemeente Diemen naar school gaan, dit zal naar verwachting op de nieuwe locatie ook het geval zijn.’’