afvalcontainer op slot

Laagbouw Diemen krijgt container voor groenafval

Alle laagbouw woningen in Diemen krijgen begin volgend jaar een container voor groente-, fruit- en tuinafval. Dat heeft wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg per brief aan de betrokken inwoners laten weten. De gft-container zal om de week door Meerlanden worden geleegd, maar in de zomermaanden elke week. Ook de ‘normale’ container voor restafval wordt vanaf dan om de week geleegd. Sikkes geeft in zijn brief niet aan of bewoners de gft-container ook kunnen weigeren. Wel is het zo dat in wijken met laagbouw de ondergrondse ‘groen’ containers (foto) worden weggehaald. Veel mensen vinden die onhandig en bovendien wordt er ook vaak ander afval ingegooid waardoor het gft-afval door de verwerker wordt geweigerd. ‘’Met een container aan huis is het apart houden van gft-afval en etensresten makkelijker. Ook levert deze manier van inzamelen een mooie, schone grondstof op,’’ aldus Sikkes. De gemeente kan via verschillende kanalen vragen beantwoorden maar organiseert vanwege de coronacrisis geen informatiebijeenkomsten.