Saan ontwikkelt zelf woningplan voor terrein Diemen

Op het terrein van Koninklijke Saan aan de Weesperstraat in Diemen zullen, na de verhuizing van dat bedrijf, woningen worden gebouwd. Saan heeft de ontwikkeling van het terrein zelf ter hand genomen en heeft daartoe Saan O(ntwikkeling) O(nroerend) (G)oed Saan OOG opgericht. Het Diemer bedrijf wordt daarbij ondersteund door een stedenbouwkundige en adviseurs bekend met ontwikkeling. ‘’Wij zitten helemaal in het begin en er is nog niets te zeggen over aantallen of een tijdschema,’’ zegt Joop Saan die leiding geeft aan de nieuwe activiteit. Het al bijna 125 jaar in Diemen gevestigde bedrijf gaat verhuizen naar een terrein langs de Forddiemerdamweg bij Over-Diemen, schuin tegenover de centrale van Vattenfall. Saan verwacht in januari de eerste paal te kunnen slaan voor het nieuwe complex waarvan de bouwtijd wordt geschat op een jaar.