Het Atelier Diemen-Zuid blijft als basisschool behoude

Basisschool Het Atelier in Diemen-Zuid blijft een onderwijsinstelling. Eerdere plannen om de school te slopen nadat een nieuwe Brede School in Holland Park West is geopend gaan niet door. Dat betekent dat het terrein van de school niet beschikbaar komt voor sociale woningbouw. Het Atelier blijft nodig omdat het aantal leerlingen in Diemen aanzienlijk sneller groeit dan eerder was gedacht. Naast opvoering van de capaciteit van de nieuwe Brede School van 500 naar 750 leerlingen en het plaatsen van extra lokalen bij de Kersenboom in Plantage de Sniep zijn er de komende jaren nog eens 450 extra leerlingenplaatsen nodig. β€˜β€™Met dit gegeven als uitgangspunt, de ruimtedruk in de Diemen en de huidige bestemming en functie van het Atelier is het advies overgenomen om de onderwijscapaciteit op de huidige locatie van het Atelier te behouden,’’ schrijven B&W aan de Raad.