Ouderenpartij Diemen: wat bespaart uitstel open busbaan ?

De Ouderenpartij Diemen heeft B&W gevraagd hoeveel bespaard kan worden, zowel financieel als in ambtelijke capaciteit, als de openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid wordt uitgesteld of afgeblazen. ‘’Kunt u ons aangeven hoe groot het capaciteitsbeslag van dit project op de ambtelijke organisatie is (in tijd), ook in het geval dat de actieve buurtgroep Verkeerd Diemen-Zuid doorgaat tot aan de Raad van State?’’ aldus de OPD raadsfractie, die ook andere vragen heeft over het uitstel van een groot aantal projecten in Diemen: ‘’De aanleg van een strandje langs de Diem, de herinrichting van het Ajax-pad en de Ringdijk en de herinrichting van park Spoorzicht worden op de lange baan geschoven, terwijl wij ons herinneren dat hiervoor, of voor een deel hiervan, al bestuurlijke opdrachten zijn gegeven. Kunt u ons aangeven wat het capaciteitsbeslag is voor deze projecten?’’ De Ouderenpartij Diemen citeert ook dat de gemeente er tussen 2018 en 2021 44 arbeidsplaatsen bij krijgt. ‘’Hoe kan deze forse toename in personeelsformatie geleid hebben tot het huidige memo met allerlei capaciteitsproblemen in de formatie en het niet kunnen realiseren van een aanzienlijk deel van de ambities van het coalitieakkoord?”