Eén op drie Diemenaren heeft (veel) vertrouwen in gemeente

Eén op de drie inwoners van Diemen zegt veel of heel veel vertrouwen te hebben in de gemeente. Daarbij wordt de manier waarop de gemeente inwoners betrekt bij gemeentelijke zaken of met hen samenwerkt gewaardeerd met een 6,3. De dienstverlening van de gemeente krijgt een 7, de waardering voor de website en overige digitale activiteiten komt op 6,8, even hoog als die voor voorlichting en communicatie. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ dat van eind mei tot begin juli is uitgevoerd door Research 2Evolve. Uit het rapport blijkt dat van de 4.000 uitgezette formulieren er niet meer dan 717 schriftelijk of online zijn ingevuld. Dat betekent een respons van 18 procent. Volgens het bureau leidt dat ‘middels een weging tot een juiste afspiegeling van de werkelijke bevolking.’ In de gemeente Diemen wonen inmiddels meer dan 30.000 mensen.