vrijheidsmaaltijd

Raad Diemen steunt herbenoeming burgemeester Boog

De gemeenteraad van Diemen heeft maandag tijdens een besloten raadsvergadering besloten om burgemeester Erik Boog aan te bevelen voor herbenoeming voor een tweede ambtstermijn van zes jaar als burgemeester van Diemen. De eerste termijn van de burgemeester loopt op 18 mei 2021 af. De aanbeveling is de afgelopen maanden op zorgvuldige wijze voorbereid door een vertrouwenscommissie bestaande uit de acht fractievoorzitters uit de gemeenteraad. De voordracht gaat nu naar de Commissaris van de Koning van Noord-Holland. Deze adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Het is de bedoeling dat de benoemingsperiode medio mei 2021 is afgerond. Boog zelf stelt op Twitter: ”Zeer vereerd met het vertrouwen en enorm blij met de aanbeveling van de gemeenteraad voor mijn herbenoeming als burgemeester van Diemen. Erg veel zin in een nieuwe periode, er is nog veel te doen in ons snelgroeiende werelddorp Diemen!”