Burgemeester Boog

Aanpak criminaliteit Diemen levert 81 woningen op

De in Diemen gevoerde Operatie Scheerlicht tegen woonfraude en ondermijnende criminaliteit heeft al 81 woningen opgeleverd. Die huizen zijn vrijgekomen voor echte woningzoekenden. Dat heeft burgemeester Erik Boog meegedeeld op Facebook. ‘’Illegaal bewoonde huizen worden gebruikt door criminelen om onder de radar te blijven of voor drugsproductie en -handel, voor mensenhandel, illegale prostitutie, wapenhandel en arbeidsuitbuiting. Ook in Diemen zien wij deze misstanden en om dit effectiever te bestrijden zijn wij enkele jaren terug begonnen met de aanpak Scheerlicht. We zijn daarmee gestart in Diemen Noord, en daarna hebben we de werkwijze uitgebreid naar heel Diemen. Zo wordt in Diemen Centrum deze week een woning gesloten vanwege criminele activiteiten. Vele woningen zijn daarnaast nog in onderzoek. Daarnaast zijn strafrechtelijke onderzoeken ingesteld, sommige panden zijn bestuursrechtelijk (tijdelijk) gesloten, onrechtmatige uitkeringen zijn gestopt, onterechte aanvragen voor uitkeringen zijn afgewezen, bestuurlijke boetes zijn opgelegd, er zijn beslagleggingen door de belastingdienst gedaan, evenals terugvorderingen van fraudebedragen, criminele netwerken en ‘voorkeurslocaties’ zijn beter in beeld en de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (de vroegere Burgerlijke Stand) is verbeterd.’’