Onafhankelijke Partij Diemen vraagt over slooppanden

De raadsfractie van de Onafhankelijke Partij Diemen wil weten wat de situatie is rond twee slooppanden aan de Muiderstraatweg in het centrum van Diemen. De betreffende huizen staan tussen de Prins Bernhardlaan en de Nic. Lublinkstraat. ‘’Twee panden aan de Muiderstraatweg zijn in renovatie maar het werk ligt al maanden stil. Weet u wat er aan de hand is?’’ aldus de OnPD-fractie in schriftelijke vragen aan B&W. ‘’Zijn er voorwaarden of regels vanuit de gemeente gesteld die oponthoud vormen voor de renovatie? Zo nee, kan de eigenaar aangesproken worden om zorg te dragen voor een spoedige renovatie. Want het is geen gezicht. Ook omdat de panden zich bevinden tegenover nieuwbouwwijk Punt de Sniep.’’ De Onafhankelijke Partij Diemen heeft ook een aantal van de situatie gemaakte foto’s bij beide slooppanden meegestuurd met de vragen aan B&W.