Diemen-Zuid

Ontheffing blauwe zone niet meer in heel Diemen geldig

De ontheffing die bewoners hebben voor de blauwe zone in hun wijk is straks niet meer in geheel Diemen geldig. Die ontheffingen gelden dan per wijk, bijvoorbeeld alleen in Diemen-Zuid of alleen in Diemen-Centrum. Dat stelen B&W voor in een evaluatie van het parkeerbeleid. De wijziging zou echter pas vanaf 1 december 2022, de eerstvolgende uitgifteperiode, ingevoerd worden. Het college wil daarmee het autogebruik binnen Diemen niet verder stimuleren, de parkeerdruk verlagen op drukke locaties nabij haltes van het openbaar vervoer en het fietsgebruik binnen Diemen stimuleren. De maximale parkeerdruk in de blauwe zones blijft ongewijzigd 1, 2 of in sommig gevalln 4 uur terwijl ook het aantal ontheffingen per adres onbeperkt blijft. B&W stellen verder dat het parkeerbeleid over het algemeen goed functioneert en leidt tot veel tevreden inwoners en bedrijven. De evalutatienota wordt nog omgevormd tot beleidsnota voor het parkeren die volgend jaar in de inspraak gaat.