Financiële steun en geen huur voor verenigingen Diemen

De gemeente Diemen brengt sportverenigingen geen huur in rekening voor de periode dat de accommodaties vanwege coronamaatregelen niet mogen worden gebruikt. De huur over de eerdere ‘lockdown’ wordt ook kwijtgescholden. Verder kunnen zowel sportclubs als culturele verenigingen financiële steun aanvragen bij de gemeente als ze door corona in de problemen komen. ‘’Het college van B&W constateert dat de continuïteit van de Diemense sportclubs en culturele verenigingen in gevaar kan komen doordat veel activiteiten nu noodgedwongen stil liggen. Sportverenigingen missen inkomsten vanuit hun kantine en hebben ermee te maken dat er leden opzeggen. Culturele verenigingen lopen inkomsten mis omdat voorstellingen niet door kunnen gaan. Omdat het verenigingsleven erg belangrijk is voor Diemen, biedt de gemeente nu de mogelijkheid om financiële steun aan te vragen. Verenigingen kunnen een onderbouwd verzoek voor ondersteuning indienen. Zo’n aanvraag wordt dan individueel beoordeeld.’’