Diemen wil parkeerregiem Holland Park niet wijzigen

Meer dan de helft van de bewoners van Holland Park is ontevreden over de blauwe zone in die nieuwe wijk. Bewoners kunnen geen ontheffing krijgen en worden geacht hun auto in de parkeergarage onder hun woongebouw te parkeren. Maar B&W van Diemen zijn niet van plan het huidige parkeerregiem te veranderen, blijkt uit een nota over het parkeren. ‘’De nieuwe wijk Holland Park is bewust ontwikkeld als autoluwe woonwijk. Er zijn hier 6 inpandige parkeerplaatsen per 10 appartementen beschikbaar. Bezoekers maken gebruik van parkeerplaatsen in de openbare ruimte, deze parkeerplaatsen liggen in de blauwe zone. Hiervoor is gekozen omdat de wijk zeer goede fiets- en OV verbindingen kent waardoor bewoners goede alternatieven voor de auto voorhanden hebben. Bewoners zijn voor langdurig parkeren aangewezen op de inpandige parkeerplaatsen.” B&W suggereren daarbij dat een deelauto mogelijk een oplossing kan zijn: ‘’Uit de parkeerenquête blijkt dat een deel van de bewoners van Holland Park beschikt over een auto, maar niet over een inpandige parkeervoorziening. Zij ervaren hierdoor een probleem voor het dagelijks parkeren van hun auto. Voor deze bewoners is het gebruik van een deelauto mogelijk interessant.’’