Diemen dringt nog eens aan op eigen papiercontainer

De gemeente Diemen gaat de inwoners nog eens actief wijzen op de mogelijkheid om een eigen papiercontainer aan huis te krijgen. Hiermee zijn bewoners niet meer afhankelijk zijn van een voorziening in de openbare ruimte en vermindert de druk op de ondergrondse containers, aldus B&W op vragen van de Onafhankelijke Partij Diemen. Die had gewezen op de regelmatig overvolle papiercontainers en kreeg op een oproep op Facebook ook veel reacties van bewoners.  Waar mogelijk en noodzakelijk zullen de papierbakken vaker worden geleegd, zeggen B&W toe. De vraag is wel of afvalbedrijf Meerlanden daar de capaciteit voor heeft en wat de kosten dan zijn. Verder krijgen huishoudens in de laagbouw in Diemen begin volgend jaar ook een aparte container voor gft afval. Het afvalbeleid sluit daarmee volgens B&W aan op de wensen en ervaringen van de inwoners. ‘’Dat laat onverlet dat helaas sommige bewoners afval niet op de juiste wijze aanbieden. Dit heeft onze blijvende aandacht en inzet op het gebied van communicatie en handhaving.’’