Diemen probeert eenzaamheid door corona aan te pakken

Als gevolg van corona is eenzaamheid ook in Diemen een nog groter probleem geworden. Om een meer gecoordineerde aanpak te bieden is daarom in Diemen een werkgroep Eenzaamheid opgezet. Partners zijn de Stichting Welzijn Diemen, het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam NPZA, de GGD, de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Arkin en MEE dat zich inzet voor mensen met een beperking en hun netwerk. β€˜β€™Het doel is om samen te onderzoeken hoe de huidige structuren verstevigd en geoptimaliseerd kunnen worden. In deze werkgroep wordt niet alleen gekeken hoe we eenzaamheid onder ouderen het beste kunnen bestrijden, er is ook aandacht voor andere groepen zoals studenten en jongeren. We willen dat het in de toekomst voor iedereen makkelijker wordt om snel op de juiste manier ondersteuning te krijgen om eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast wordt er gekeken naar de opties omtrent preventie,’’ meldt de gemeente in een nieuwe coronabrief aan de raad.