PvdA Diemen zet vraagtekens bij verhuizing TIW-Survivors

De raadsfractie van de PvdA in Diemen zet vraagtekens bij de gedwongen verhuizing van honkbalclub TIW-Survivors van Sportpark Diemen naar Amsterdam. De fractie heeft weliswaar voor de plannen voor het sportpark gestemd maar wel onder voorwaarde dat een zachte landing van de honkbalvereniging elders mogelijk zou zijn. Maar in een recent persbericht over het sportpark wordt daar verder niet op ingegaan. De fractie vraagt B&W daarom of de gemeente Diemen nog steeds in overleg is met de honkbalvereniging over de verplaatsing van de activiteiten? ‘’Heeft dit overleg al concrete resultaten opgeleverd? Is naar uw mening een zachte landing op sportpark Middenmeer mogelijk? Zal naar uw mening TIW-Survivors door de gemeente Amsterdam en de honkbalvereniging OVVO met open armen worden ontvangen? En zo ja, waar blijkt dit uit?’’ De PvdA wil ook weten of het college op de hoogte is van het standpunt van het bestuur van TIW-Survivors over die zachte landing. Dat bestuur stelt steeds dat dat onmogelijk is en dat het voortbestaan van de Diemer vereniging daarmee ernstig in gevaar komt. ‘’Heeft TIW-Survivors specifieke wensen voor het beter mogelijk maken van een zachte landing op Sport park Middenmeer? Zo ja, ziet het College nog ruimte om aan de wensen van TIW-Survivors tegemoet te komen?’’