Weer vragen in raad Diemen over verbanning TIW Survivors

Na de PvdA toont nu ook de raadsfractie van Ons Diemen zich ongerust over de gedwongen verhuizing van honkbalclub TIW-Survivors naar Amsterdam en het voortbestaan van die vereniging. Ons Diemen wil onder meer weten welke afspraken Diemen heeft gemaakt met de gemeente Amsterdam over de aan de honkbalclub toegezegde ‘zachte landing’. Ook vraagt Ons Diemen of er nog steeds gesproken wordt met de club zelf en met Amsterdam. De fractie maakt wel melding van een voorstel van TIW-Survivors over vertrek uit Diemen en start in Amsterdam in 2021. ‘’Heeft u TIW-Survivors al laten weten in welke mate de gemeente Diemen hulp kan en zal bieden bij een vertrek uit Diemen? Wij hopen oprecht dat onze zorgen weggenomen kunnen worden met uw antwoorden en dat alle partijen met een goed gevoel dit jaar kunnen afsluiten. Dat betekent o.a. dat TIW-Survivors kan blijven bestaan en dat er niet weer een vereniging verdwijnt uit honk- en softballend Nederland.’’ De ruim een week geleden door de fractie van de PvdA gestelde vragen zijn nog niet door B&W beantwoord.