Onafhankelijke Partij Diemen vraagt weer over afval

De raadsfractie van de Onafhankelijke Partij Diemen heeft voor de vierde keer dit jaar vragen gesteld over het afvalbeleid. De partij krijgt veel klachten over het te weinig legen van onder- en bovengrondse containers en wil daarom weten of afvalbedrijf Meerlanden de afspraken nakomt. ‘’Veel bewoners vinden dat de overeenkomst met de Meerlanden niet wordt nagekomen, gelet op de bewijzen die wij toegestuurd krijgen. Heeft de gemeente het recht om bij het in gebreke blijven van de Meerlanden actie te ondernemen en de kosten op de Meerlanden te verhalen?’’ De fractie vraagt ook om een overzicht van alle containers en de frequentie van het legen. De fractie heeft verder kritiek op de aankondiging dat laagbouwwoningen in Diemen verplicht een rolcontainer krijgen voor GFT-afval. ‘’Samen met de restafval-rolcontainer beschikken de aanvragers over 4 rolcontainers. Veel bewoners realiseren zich nu pas wat een ruimte en organisatie dit kost. Er moeten hele schema’s bijgehouden worden om op de juiste dag de juiste rolcontainer aan te bieden. Het wrange is dat er in de meeste buurten onder- en bovengrondse containers staan waar ze de gescheiden afvalstromen in kwijt kunnen. Blijven de onder- en bovengrondse containers? Vindt er uitbreiding of vermindering plaats van het aantal onder- en bovengrondse containers? Kunnen de rolcontainers ook weer ingeleverd worden?’’