GroenLinks en D66 vragen steun gemeente voor House of Bird

De raadsfracties van GroenLinks en D66 willen laten bekijken of de gemeente het in nood verkerende horecabedrijf House of Bird in het Diemerbos financieel kan ondersteunen. House of Bird komt niet in aanmerking voor de coronaregelingen omdat het pas dit jaar is geopend, zoals diemerkrant.nl eerder meldde. De twee raadsfracties willen in schriftelijke vragen weten of er over die problemen contact is geweest tussen het horecabedrijf en de gemeente. Als B&W geen mogelijkheden zien om steun te verlenen, dan vragen de fracties de reden daarvoor. GroenLinks en D66 vragen ook waar de door burgemeester Erik Boog op sociale media genoemde ‘stevige lobby voor betere steun aan de horeca’ uit bestaat. De partijen stellen daarbij voor om als Diemen het initiatief te nemen voor een brief aan de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om te vragen om een oplossing voor de problemen zoals bij House of Bird. ‘’Is het college bereid om hierbij niet alleen de horeca te benoemen, maar alle ondernemers die tussen wal en schip vallen en daardoor geen aanspraak maken op (een van) de corona-regelingen?’’