Geen uitstel plan openstelling busbaan Diemen-Zuid

De plannen voor openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid worden niet uitgesteld. ‘’Wij hebben geen enkele intentie om uw raad voor te stellen dit project thans stil te leggen, omdat dit volstrekt in strijd zou zijn met de verwachtingen die op dit punt gewekt zijn bij bewoners/betrokkenen.’’ Dat antwoorden B&W op vragen van de Ouderenpartij Diemen. De OPD-raadsfractie vroeg zich af of uitstel wel wenselijk is om het ambtelijke apparaat te ontlasten. Maar de plannen voor de busbaan en enkele andere verkeersprojecten in Diemen-Zuid zijn al in een vergevorderd stadium en in procedure. Of ambtenaren er verder veel werk aan hebben, hangt vooral af van de deelname aan het lopende participatietraject voor omwonenden en andere belangstellenden alsmede van de daarop volgende bezwaar- en beroepsprocedures, leggen B&W uit. Een werkgroep van bewoners van Diemen-Zuid heeft al eerder aangekondigd van alle mogelijkheden om beroep aan te tekenen gebruik te zullen maken.