Diemen stelt weer: géén gesprek meer met TIW-Survivors

De gemeente Diemen praat niet meer met TIW-Survivors over de gedwongen verhuizing van die honkbalclub van sportpark Diemen naar Amsterdam. Over die zaak praat Diemen ook niet meer met de gemeente Amsterdam. ‘’De gemeente Amsterdam heeft aan ons schriftelijk zowel als mondeling kenbaar gemaakt, dat TIW-Survivors in 2021 welkom is op Sportpark Middenmeer en voorts, dat de gemeente Amsterdam op basis van adviezen van de terreincommissie van de KNBSB vol inzet op modernisering van het complex van OVVO in dit sportpark. Een verder gesprek tussen de gemeente Diemen en de gemeente Amsterdam is in dit kader niet meer noodzakelijk. Een gesprek tussen de gemeente Amsterdam en TIW-Survivors daarentegen, is wel zeer wenselijk en noodzakelijk,’’ schrijven B&W in antwoord op vragen van Ons Diemen. Op veel van die vragen verwijst het college kortaf naar antwoorden die eerder zijn gegeven aan de PvdA-fractie. In de situatie rond het ontbreken van enig verder overleg met het bestuur van de honkbalclub heeft het college niets meer toe te voegen. ‘’TIW-Survivors kan haar wedstrijden en trainingen in Amsterdam vervolgen. De manier waarop is afhankelijk van de afspraken die de vereniging daarover maakt met Amsterdam en OVVO.’’