Woonkansen

Diemen gaat beginnen met gasvrij maken woningen

De gemeente Diemen wil voor eind dit jaar met betrokken een visie ontwikkelen om uiteindelijk in 2050 aardgasvrij te zijn. ‘’De gebouwde omgeving van Diemen aardgasvrij maken is een van de grootste en ingrijpende opgaves voor de komende jaren. Dat gaat iedereen raken en daarom wil Diemen ruim tijd uittrekken om samen met inwoners, gebouweigenaren en netbeheerders voor het einde van dit jaar een inspirerende en toekomstgerichte visie te ontwikkelen. In dit programma gasvrij Diemen ligt in eerste instantie de nadruk op de wijken die voor 2030 geïsoleerd worden, of van het gas af kunnen. Tevens wordt er een doorkijk gemaakt van de warmteopties voor de wijken die na 2030 aan de beurt komen,’’ meldt de gemeente. Die reis naar een gasvrij Diemen begint half februari. Eerst krijgen alle inwoners een brief over het waarom, de stappen en het tijdpad. Ook wordt een ieder uitgenodigd om meningen en ideeën over een aardgasvrije toekomst te geven via een online enquête. Later dit jaar worden ook (online) bewonersbijeenkomsten en werksessies met professionele partijen zoals woningbouwcorporaties en netbeheerders georganiseerd. Eind dit jaar moet de gemeenteraad dan een Programma Gasvrij Diemen vast kunnen stellen wat daarna gevolgd zal worden door plannen voor de uitvoering per wijk.