Diemen gaat door met apart inzamelen plastic en blik

De gemeente Diemen gaat door met het apart inzamelen van plastic/blik/drankkartons PBD. Dat stelt wethouder Matthijs Sikkes – van den Berg naar aanleiding van het besluit van Amsterdam om daar vanaf 1 januari mee te stoppen. Dat Amsterdamse besluit is ook in in Diemen verspreide media zoals De Brugkrant vermeld. Sikkes: “In Diemen scheiden we het plastic aan de bron: dat levert de meest schone stromen op, is relatief goedkoper en leidt tot het hoogste percentage recycling. Bovendien maakt bronscheiding inwoners bewust van de hoeveelheid afval, het maakt echt zichtbaar hoeveel verpakkingsmateriaal en grondstoffen je eigenlijk hebt. Dat kan weer helpen bij de preventie van afval, bijvoorbeeld doordat mensen bij het boodschappen doen zelf bakjes of zakjes meenemen. Onze inwoners zijn al goed bezig met het scheiden van afval. Ons PBD-afval is bijvoorbeeld nog nooit afgekeurd. Wij zetten ons als gemeente Diemen in om de service op het inzamelen van grondstoffen te vergroten. Zo kunnen inwoners voor PBD en oud papier gratis containers aan huis krijgen.” In Diemen wordt gemiddeld nog zo’n 230 kilo restafval per inwoner per jaar aangeleverd. ‘’In sterk verstedelijkte gebieden is vaak weinig of geen ruimte voor verschillende soorten containers. Om het aantal containers te beperken kiest men dan soms voor het nascheiden van PBD. PBD is tevens de enige stroom waarvoor nascheiden is toegestaan. Voor de andere grondstoffenstromen, zoals gft of papier, is bronscheiding noodzakelijk en verplicht,’’ voegt een woordvoerder van de gemeente nog toe.