Minder inbraken en straatroven maar meer fraude in Diemen

Het aantal geregistreerde woninginbraken en straatroven in Diemen is vorig jaar weer verder gedaald. Vorig jaar waren er 85 woninginbraken tegen 109 in 2019. Het aantal straatroven daalde van 28 in 2019 naar 15 in 2020. Dit blijkt uit cijfers van de Nationale Politie. Ook werden er minder diefstallen van motorvoertuigen, diefstallen vanuit schuren/boxen/garages, gevallen van zakkenrollerij, vernielingen, overvallen en inbraken bij bedrijven in Diemen gemeld. Aan de andere kant laat het aantal geregistreerde fraudezaken net als landelijk een opvallende stijging zien. Ook waren er meer bedreigingen, diefstallen van (brom)fietsen, mishandelingen en overige vermogensdelicten in Diemen. Vooral fraude tussen burgers en bedrijven onderling nam toe. In 2020 waren er 258 registraties tegen 174 in 2019. Ook cybercrime nam toe van 10 naar 36 gevallen. Deze cijfers kunnen verklaard worden uit de grote toename van fraude en oplichting via het internet en diensten als Whatsapp. Burgemeester Boog geeft aan dat door corona een vergelijking met andere jaren lastig is. “We zagen vorig jaar door corona een duidelijke verschuiving in de aard van de criminaliteit. Zo waren mensen vaker thuis en daardoor werd er bijvoorbeeld minder ingebroken. Ondertussen zagen we dat criminelen steeds actiever werden met oplichting en fraude. Zo zijn er veel meldingen en aangiften van Whatsapp-fraude gedaan. Overigens ga ik ervan uit dat de verschuiving naar digitale oplichting en andere vormen van digitale criminaliteit structureel zal zijn. Daar moet dan ook meer aandacht voor zijn binnen de criminaliteitsbestrijding.”