afvalcontainer op slot

Diemen begint uitrol van verplichte GFT-containers

De gemeente Diemen begint met het uitrollen van GFT minicontainers voor alle bewoners van laagbouw woningen. Ieder huis krijgt standaard een 140 liter container. Naar nu blijkt worden tegelijkertijd de bestaande containers voor restafval ‘verkleind’. Na het buiten zetten van die containers begin april worden ze weggehaald en vervangen door een kleiner formaat. Bewoners die een andere maat GFT- of restcontainer willen, dienen dat voor eind deze maand digitaal te regelen, zo blijkt uit een bewonersbrief van de gemeente en afvalbedrijf Meerlanden. Veranderen van de gewenste maat kan echter ook via onderstaand telefoonnummer. De gemeente heeft eerder meegedeeld dat het aanvaarden van een GFT-container verplicht is. Nadat die zijn verspreid, worden de ondergrondse containers voor GFT afval in de betreffende wijken verwijderd. Nadere informatie over de containers is beschikbaar bij DBI Container Service, tel 085 – 8224420.