afvalcontainer op slot

Bewoners Diemen ‘overvallen’ door verplichte GFT-container

Inwoners van Diemen voelen zich overvallen door de plotselinge aankondiging dat alle laagbouwwoningen verplicht een aparte rolcontainer voor GFT-afval krijgen. Dat stelt de Ouderenpartij Diemen in vragen aan B&W die vanavond, donderdag, worden behandeld in de gemeenteraad. ‘’Inwoners voelen zich overvallen: door de invoering van maar liefst vier containers, dat er geen maatwerk mogelijk is, dat Meerlanden niet flexibel is, dat er niet naar ze geluisterd wordt, dat het draagvlak zou afnemen.’’ De OPD stelt dat B&W zich niet houden aan eerder met de raad gemaakte afspraken over het nieuwe afvalbeleid. De bedoeling was dat per buurt samen met bewoners een buurtafvalplan zou worden opgesteld. Fysieke bijeenkomsten daartoe zijn door corona niet mogelijk maar waarom is er dan geen digitale inspraak geweest, aldus de fractie. ‘’De nieuwe inzamelwijze zou pas starten als het buurtafvalplan is vastgesteld. Aangezien dit een raadsbesluit is geweest, constateren wij dat het college of de wethouder afwijkt van het raadsbesluit zonder de raad daarvoor toestemming te hebben gevraagd.’’ Ook vraagt de OPD wat er terecht is gekomen van een door de raad gevraagde actie om zelf composteren te stimuleren.