Diemerbos

Windalarm Amsterdam wil geen windturbines in Diemen

Windalarm Amsterdam heeft in de gemeenteraad van Diemen gepleit tegen de plaatsing van enkele grote windturbines in de gemeente Diemen. Die windmolens vormen volgens de actiegroep een ernstig gezondheidsrisico en hinder voor de bevolking van Diemen, vooral omdat Diemen die windmolens op relatief korte afstand van de bebouwing neer zou willen zetten. Ook wordt er kostbare natuur vernietigd en vergen de windmolens enorme kapitalen. De windmolens zouden volgens de eerste maar zeer voorlopige plannen van de gemeente moeten komen in of rond het Diemerbos. Woordvoerder J. de Groot, die in IJburg op de rand van Diemen woont, sprak in dat kader van symboolpolitiek. Hij benadrukte dat windmolens op zee een beter alternatief vormen, zonder subsidie gerealiseerd kunnen worden en voldoende zijn om ruimschoots in de energiebehoefte van Nederland te voorzien. In de raad van Diemen werd benadrukt dat er nog geen besluiten zijn genomen over het plaatsen van windmolens of de locaties in dat geval. Wel zal er verder onderzoek worden gedaan naar het idee van de Diemer windmolens. B&W van Diemen komen volgende week met een nader advies over de plaatsing van windmolens, deelde wethouder Matthijs Sikkes nog mee.