Maatwerk bij afvalinzameling maar GFT-container verplicht

De gemeente Diemen wil per buurt samen met de bewoners een afvalplan opstellen. In enkele buurten is dat ook al gebeurd of onderweg. Daar valt de ‘systeemkeuze’ voor inzameling van groente- en fruitafval en tuinafval echter buiten, aldus wethouder Matthijs Sikkes van milieu op vragen van de Ouderenpartij Diemen. Daarom krijgen bewoners van een laagbouwwoning in Diemen verplicht een aparte GFT-rolcontainer terwijl de openbare ondergrondse containers in die wijken verdwijnen. In laagbouw-wijken die momenteel gebruik maken van ondergrondse containers voor restafval, zoals de Anne Frankwijk in Diemen-Zuid, blijft dat ook zo. ‘’Maatwerk betekent dat bewoners van de laagbouw kunnen kiezen welke maat GFT-container ze willen. De gemeenteraad heeft zelf besloten dat die containers verplicht zijn voor de laagbouwwoningen. Bewoners hebben verder zelf de keus of ze daarnaast een container voor papier en karton of één voor plastic, blik en drinkkartons willen hebben. Bewoners hoeven dus niet vier containers te nemen maar minstens één voor GFT en in een groot deel van Diemen ook één voor restafval,’’ aldus de wethouder. Hij benadrukt dat er veel vragen bij de gemeente zijn binnengekomen, ook bij hemzelf, over de invoering van het nieuwe GFT-beleid en dat er veel tijd en aandacht aan de beantwoording daarvan wordt besteed.