Jumbo Diemen

Plan openbare ruimte winkelcentrum Diemen-Zuid rond

Het definitieve ontwerp van de openbare ruimte voor winkelcentrum Kruidenhof in Diemen-Zuid is rond en gaat in de inspraak. Omwonenden worden per brief geïnformeerd over het ontwerp en de inspraakprocedure. Het plan zelf is online te raadplegen op de gemeentelijke website. De eigenaar van het winkelcentrum wil supermarkt Jumbo uitbreiden. Ook worden de gevels en de overkapping van het winkelcentrum aangepast. Vanwege de uitbreiding moet de inrit bij het winkelcentrum worden verplaatst en het parkeerterrein opnieuw ingericht. Verder wordt de stoep voorlangs verruimd, worden de parkeervakken anders gepositioneerd en krijgen ook de ondergrondse afvalcontainers een andere locatie. In het ontwerp zijn diverse klimaat adaptieve maatregelen meegenomen. Zo is er ruimte tussen de parkeervakken om meerdere grote bomen te planten die voor schaduw zorgen. Ook is gekozen voor materialen die bij extreme neerslag makkelijker grote hoeveelheden regenwater kunnen opvangen. De plannen voor Kruidenhof maken deel uit van een bredere aanpak van Diemen-Zuid met onder meer openstelling van de busbaan. ‘’Bedoeling is om Diemen Zuid, dat nu zo’n veertig jaar bestaat, een impuls te geven, zodat het weer een tijd goed meekan,’’ aldus de gemeente.