Gemeente houdt prijsvraag ‘Mijn Diemen van Morgen’

De gemeente Diemen organiseert een wedstrijd onder het motto ‘Mijn Diemen van Morgen’. Diemenaren worden daarin uitgedaagd om op creatieve wijze te laten zien wat hun toekomstbeeld is van Diemen in 2040. De beste inzendingen worden verwerkt in een zogenaamde Omgevingsvisie waar de gemeente aan werkt. ‘’Hoe verandert de gemeente de komende twintig jaar en wat betekent dit voor onze omgeving? Het gaat dan om wonen en voorzieningen in de wijk, om bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, gezond leven, werken en ondernemen in Diemen,’’ aldus de gemeente. Al eerder werd een online onderzoek gehouden onder inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Via een vragenlijst kon iedereen zijn mening geven over de toekomst van Diemen. In november is basis daarvan al een ‘Omgevingsagenda’ vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin komt vier mogelijke denkrichtingen voor de toekomst van Diemen terug: Diemen als Dorp, Groei en Verstedelijking, Diemen Groen en Gezond en Diemen als Duurzame Koploper. Dit jaar gaat de gemeente aan de slag met het uitwerken van deze denkrichtingen.