Waternet onder verscherpt toezicht om IT-gebreken

Waternet, dat ook in Diemen het drinkwater verzorgt, komt onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT vindt dat Waternet zowel op bestuurlijk als organisatorisch niveau onvoldoende grip heeft op de eigen cybersecurity. ‘’Hierdoor is een verhoogd risico aanwezig op een cyberincident met mogelijke gevolgen voor de kwaliteit en/of de continuïteit van drinkwater. Hoeveel groter de kans of impact voor het drinkwater is, laat zich niet eenvoudig kwantificeren. De beveiliging leunt niet op één maatregel. De maatregelen werken aanvullend op elkaar en verhogen als geheel de weerstand tegen cyberaanvallen of verkleinen als geheel de impact. Hoe groot het negatief effect van ontbrekende of niet optimaal werkende maatregelen is, is niet exact aan te geven,’’ aldus een verklaring van de ILT. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit en levering van het drinkwater acuut in gevaar zijn. De ILT gaat de komende tijd toezien op de verbetering van de uitvoering van de wettelijke zorg- en meldplicht en de besturing van Waternet. Het waterbedrijf heeft inmiddels al een aantal stappen gezet ter verbetering van de tekortkomingen in de uitvoering van de wettelijke zorg- en meldplicht.