Wethouder Diemen: ‘’Ik ben geen windturbinebouwer’’

“Tegenstanders (van windmolens – red) ervaren heel erg een wij tegen zij. Dat spreek ik tegen, ik ben geen windturbinebouwer. Wel heb ik de ambitie om een bijdrage te leveren aan de opwek van duurzame energie in Diemen. Die ambitie is niet in beton gegoten, we beslissen het echt met elkaar. Het is dan ook van belang dat iedereen weet dat participeren niet gelijk is aan goedkeuren. Iedereen kan participeren en nog steeds na afloop zeggen: Ik wil niet dat die windturbine er komt.” Dat zegt wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg (GroenLinks) in een interview met Noordhollandse Energieregio. De wethouder licht daarin de verdere gang van zaken rond zoeklocaties voor windmolens in Diemen toe: “Op dit moment is los van de Diemer Vijfhoek ons hele buitengebied zoekgebied – in dit opzicht doen we meer dan verwacht. Ik ben blij dat de raad ons de ruimte geeft om de zoekgebieden te onderzoeken, dat ze niet op basis van de zorgen meteen zoekgebieden schrappen. Veel raden hebben vanwege de weerstand zoekgebieden laten vallen. Dat mag op basis van onderzochte feiten, maar dan moet daar wel een goed proces aan voorafgaan. Inwoners moeten de vrijheid hebben om zich ergens zorgen over te maken en dan is het aan mij om een klimaat te creëren waarin we de zorgen kunnen delen, concreet maken en hopelijk wegnemen.” Hoe graag Sikkes ook vaart zou maken met de energietransitie, het participatieproces heeft tijd nodig. “Als je blind voor het klimaatdoel gaat, raak je draagvlak en inwoners kwijt. Je zult pas op de plaats moeten maken, eerst zorgen dat je alle informatie voorhanden hebt. Dan pas kun je zeggen: zo gaan we het doen. Het moment dat je gaat uitvoeren, is een mooi moment om vaart te maken.”