Betaald parkeren Diemen

Ontheffing blauwe zone Diemen alleen in eigen wijk

Het huidige parkeerbeleid in Diemen, met betaald parkeren, blauwe zones en vergunningen, blijft de komende tijd ongewijzigd. Wel geldt de ontheffing voor de blauwe zone, die momenteel in heel Diemen gebruikt kan worden, vanaf volgend jaar alleen nog in de eigen woonwijk. Dat staat in een ontwerp parkeernota van B&W die is vrijgegeven voor de inspraak. Dat gebeurt vanwege corona in de vorm van telefonische spreekuren die worden gehouden op dinsdag 13 april, vrijdag 23 april en woensdag 12 mei. Belangstellenden kunnen zich daarvoor aanmelden via parkeren@diemen.nl. Voor het actualiseren van het parkeerbeleid is onder andere een enquête uitgevoerd onder inwoners en bedrijven. Ook heeft de gemeente allerlei gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden. De uitkomsten van zowel de enquête als ook de gesprekken zijn verwerkt in het parkeerbeleid, maar hebben niet geleid tot grote veranderingen.