Bewoners Holland Park ontevreden over parkeersituatie

Bewoners van de wijk Holland Park in Diemen-Zuid zijn veelal ontevreden over de parkeersituatie in hun buurt. Dat blijkt uit een enquete die de gemeente heeft laten uitvoeren met het oog op een nieuw Parkeerbeleidsplan. Bewoners van Holland Park krijgen, anders dan elders in Diemen, geen ontheffing van de daar geldende blauwe zone. Zij moeten parkeren in de parkeergarages onder de woongebouwen. Omdat plaatsen daar duur en ook beperkt beschikbaar zijn, neemt een toenemend aantal bewoners zijn toevlucht tot de naastgelegen wijk van Amsterdam-Zuidoost rond de straten Egoli en Ethosa. B&W van Diemen zijn niet van plan de parkeerregeling voor Holland Park te wijzigen, zo blijkt uit een ontwerp parkeernota: β€˜β€™De nieuwe wijk Holland Park is bewust ontwikkeld als autoluwe woonwijk. Er zijn hier 6 inpandige parkeerplaatsen per 10 appartementen beschikbaar. Bewoners hebben geen recht op ontheffingen om langdurig in de openbare ruimte te mogen parkeren en zijn aangewezen op deze inpandige parkeerplaatsen. Bezoekers maken wel gebruik van parkeerplaatsen in de openbare ruimte, deze parkeerplaatsen liggen in de blauwe zone. Hiervoor is onder andere gekozen omdat de wijk zeer goede fiets- en OV verbindingen kent waardoor bewoners goede alternatieven voor de auto voorhanden hebben.’’