Diemen-Zuid kan meedenken over inrichten openbare ruimte

De gemeente vraagt bewoners van Diemen-Zuid om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte na opening van de busbaan en verdere aanpassing van de verkeersstructuur in deze wijk. Dat gebeurt voordat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over die aanpassingen. De procedure voor de vereiste wijziging van het bestemmingsplan is nog niet afgerond. Naar verwachting zal de raad het plan voor de zomer bespreken. Als de verkeersstructuur inderdaad wordt veranderd, dan heeft de gemeente drie thema’s uitgewerkt: Het Boslint, Het Parklint en Het Bijenlint. ‘’De verschillende thema’s geven elk een andere dimensie aan de inrichting van de openbare ruimte in de omgeving. Bewoners worden uitgenodigd hun mening over de thema’s te geven via een online vragenlijst. In de vragenlijst worden de drie verschillende thema’s in korte filmpjes toegelicht. In alle thema’s wordt het groene karakter versterkt, waardoor een prettige ruimte ontstaat om te fietsen, te wandelen en te verblijven. Het inrichten van de openbare ruimte is onderdeel van de aanpassing van de hoofdverkeersstructuur in Diemen Zuid. Daarbij wordt de huidige busbaan opengesteld voor al het verkeer en een 30-km zone wordt ingevoerd op de hoofdwegen in Diemen Zuid. Ook wordt er een rotonde aangelegd in de omgeving van Beukenhorst,’’ aldus de gemeente.