VVD Diemen: afstand windmolens niet verkleinen

De VVD Diemen is tegen het voornamen van de provincie Noord-Holland om de voorgeschreven afstandsnorm voor windmolens te verkleinen. In de praktijk zou dat betekenen dat windmolens in Noord-Holland op minder dan 600 meter van woningen geplaatst kunnen worden. ‘’De gezondheid en het welzijn van de Diemense inwoners staat voor de Diemense VVD op de eerste plaats. Daar waar het provinciebestuur van Noord-Holland de afstandsnorm voor windmolens en woningen wil verkleinen, is de Diemense VVD daar tegen. Net als de Amsterdamse VVD. De afstandsnorm dient tenminste 600 meter te blijven en moet afhankelijk van onderzoeksresultaten in de toekomst mogelijk nog worden verhoogd,’’ aldus de fractie van de VVD in een verklaring. ‘’In het programma van de VVD staat niet voor niets dat we kiezen voor windmolens op zee zijn en alleen bij voldoende lokaal draagvlak op land. Wij zullen ons inzetten, samen met onze Amsterdamse VVD collega’s en die van andere omliggende gemeenten om de 600 meter norm minimaal te handhaven.’’