Overgang nieuw afvalsysteem Diemen ‘enorm project’

De overgang naar het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in een groot deel van Diemen is een enorm project, ook wat betreft de afvalkalender. Dat stelt een woordvoerster van afvalbedrijf Meerlanden desgevraagd: ‘’Immers alle laagbouwwoningen in de gemeente moesten overgezet worden naar een nieuw systeem. Bij het overgrote deel is dit goed gegaan, maar bij een aantal gevallen was niet alle informatie volledig beschikbaar. We hebben alles op alles gezet om dit alsnog geregeld te krijgen, maar vragen inwoners op ons actief te melden als er iets ontbreekt. De reden dat wij de inzamelkalender hebben moeten aanpassen heeft met efficiëntie te maken. We zamelen nu naast Restafval ook GFT en Etensresten, Papier en PMD in aan huis en dat vergt een andere aanpak dan voorheen.’’ In het nieuwe systeem, dat inmiddels is ingegaan, wordt restafval in de laagbouw van Diemen nog maar eens in de twee weken opgehaald. De GFT-containers worden van mei tot en met september elke week geleegd, in de rest van het jaar eveneens om de week.