Diemen houdt reeks opties voor windmolens open

De gemeente Diemen ziet mogelijkheden voor wind- en zonne-energie in de zogenaamde Diemerscheg, dat is een groot gebied rondom het Amsterdam-Rijnkanaal, de A1 en de A9. Verder zou het mogelijk zijn zonnepanelen aan te leggen bij de op- en afritten van en in smalle stroken langs de Gooiseweg. Het groengebied Diemer Vijfhoek bij de Vattenfall-centrale in Over-Diemen is, zoals eerder gemeld, geschrapt als mogelijke locatie voor windturbines. Dat alles blijkt uit de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Holland Zuid die in juni eerst wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Diemen. Wethouder Matthijs Sikkes: ‘’Er zijn voor- en tegenstanders dus kansen en zorgen. Daar willen we als gemeente zorgvuldig mee omgaan. Daarom vinden we het verstandig om tot de zomer even een reflectieperiode in te lassen en tijd nemen voor het ontwerpen van een goed vervolgproces.’’ Daarbij gaat het ook om het eerder door de gemeente aangekondigde onderzoek naar de effecten van geluid- en slagschaduw van windmolens op omwonenden.