Diemerkrant.nl

Strafrechtswinkel Amsterdam is verhuisd naar Diemen

De strafrechtswinkel Amsterdam is verhuisd naar Diemen. De instelling was eerst gevestigd in de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland maar is nu verhuisd naar een bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Verrijn Stuartweg in Diemen. Sinds 2010 verleent Stichting Strafrechtswinkel Amsterdam diensten op het gebied van strafrecht en bestuursrecht. Het gaat om zaken tussen de overheid en een burger (of bedrijf). Dat gaat onder meer om bezwaren tegen een strafbeschikking, dagvaarding of bestuurlijke boete, het doen van aangifte of hulp bij educatieve maatregelen verkeer. De strafrechtswinkel maakt deel uit van het Free Legal Advice Centre in de Law Hub van de Universiteit van Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen verschillende rechtswinkels. Civielrechtelijke geschillen (tussen burgers of bedrijven onderling) vallen niet onder de dienstverlening. Hiervoor kan men terecht bij een van de overige rechtswinkels van het Free Legal Advice Centre of het Juridisch Loket.