Plan voor windmolens en zonneparken Diemen in raad

De plannen voor mogelijke locaties voor windmolens en zonneparken in Diemen worden op donderdag 10 juni besproken in de gemeenteraad. Het gaat dan om wat officieel heet de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid. Daarin staat dat Diemen met name mogelijkheden voor windturbines ziet in de Diemerscheg, een gebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal, de A1 en de A9. Verder zouden langs de Gooiseweg nog zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Ook wordt gedacht aan zonnepanelen op grote daken en parkeerplaatsen. Het is de bedoeling dat die hernieuwbare energie op land op 1 januari 2030 is gerealiseerd. Diemen heeft voor de plannen onder meer adviesbureau Pondera ingeschakeld dat in de Amsterdamse raad onder vuur ligt wegens mogelijke belangenverstrengeling. Tegen de plannen voor windturbines bij woonwijken in Diemen wordt al geruime tijd actie gevoerd. Bezwaarden kunnen tijdens de raadsvergadering van 10 juni het woord voeren hoewel dat wel nog steeds alleen digitaal kan.