Aantal coronabesmettingen Diemen relatief stabiel

Afgelopen week zijn onder inwoners van Diemen 33 besmettingen met corona geconstateerd. De week daarvoor waren dat er nog 38. Het aantal bij inwoners van Diemen afgenomen testen is echter gedaald van 474 naar 397. Dat betekent dat het aandeel positieve uitslagen op het totaal aantal testen is toegenomen van 8,0 naar 8,3 procent. De besmettingsgraad per 100.000 inwoners is inmiddels in Diemen gedaald naar 109 terwijl dat een week eerder nog 126 was. Diemen staat daarmee met Amstelveen onderaan in de regio Amsterdam-Amstelland. Het risiconiveau voor corona in Diemen is momenteel nog ernstig maar begint het lagere niveau ‘zorgelijk’ dicht te naderen. In de hele regio nam het aantal positieve coronatesten verder af met 20 procent.