Reeks initiatieven voor vergroening Holland Park Diemen

Gemeente en bewoners werken samen aan vergroening van Holland Park. ‘’In Diemen hebben inwoners allerlei initiatieven genomen op het gebied van de openbare ruimte. Zwerfvuil ruimen, onkruid schoffelen en andere zaken. Op eigen initiatief en soms ook gestimuleerd door de gemeente. Dit wil de gemeente ook tot stand brengen in Holland Park. Vanwege de ondergrondse infrastructuur van de wijk is het ingewikkeld om veel bomen te planten. Daarom bekijkt de gemeente mogelijkheden de wijk verder te vergroenen en klimaatadaptiever te maken. Zo wordt later dit jaar gestart met het aanleggen van geveltuinen waarbij bewoners zelf de planten in de geveltuin plaatsen en ook zorgen voor het onderhoud. Voor de zomervakantie gaat de gemeente bewoners hiervoor actief benaderen. Ook wordt gepeild of er belangstelling is in de buurt voor een vorm van gft-inzameling,’’ schrijft de gemeente. Verder organiseert een bewonersgroep in samenwerking met de in Holland Park gevestigde bloemenwinkel Bonfleur een foto-wedstrijd van ‘groene’ balkonnen, terras, binnentuin of dakterras. Motto daarvoor is ‘Fleur op Holland Park !’ De maker van de foto’s met de meeste hartjes op Facebook wint een waardebon van 25 euro.