Diemerkrant.nl

Aanwijzing aan instelling thuiszorg Diemen beëindigd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing aan Sharaida Care Thuiszorg in Diemen beëindigd. Sharaida heeft de afgelopen maanden de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd en voldoet daarmee aan de eisen uit de aanwijzing. De inspectie is van plan Sharaida in de toekomst te bezoeken om te zien of Sharaida de verbeteringen weet vast te houden. Half januari gaf IGJ een aanwijzing aan het in Diemen-Zuid gevestigde Sharaida omdat er toen tekortkomingen waren in de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. ‘’De instelling heeft de tekortkomingen voldoende opgelost en voldoet nu geheel of grotendeels aan de normen die gelden voor goede en veilige zorg. Sharaida stuurt daar ook op. Een greep uit de verbeteringen: de cliënten krijgen zorg volgens actuele zorgplannen. Er zijn voldoende deskundige zorgverleners. Zij werken methodisch en passen de zorg aan als dat nodig is. Een nieuwe wijkverpleegkundige bespreekt risico’s in hun woonomgeving met cliënten en houdt rekening met de wensen en mogelijkheden van mantelzorgers. Ook bevordert de wijkverpleegkundige de kennisontwikkeling van het Sharaida-team,’’ aldus een mededeling van de inspectie.