Meerlanden begint met weghalen GFT-bakken in Diemen

Afvalbedrijf Meerlanden is in Diemen-Noord begonnen met het verwijderen van de ondergrondse GFT-containers. Die zijn sinds eind maart niet meer in gebruik omdat huishoudens in de laagbouw een eigen rolcontainer voor GFT afval hebben gekregen. Op de ondergrondse containers is sindsdien aangegeven dat ze binnenkort worden verwijderd. Volgens Meerlanden is de gemeente bezig met een ‘participatietraject’ waarbij de betreffende buurt mag meebeslissen wat er in de plaats komt van de te verwijderen ondergrondse bakken. Verder krijgt het afvalbedrijf geen vragen over de frequentie van het inzamelen van restafval in Diemen. Dat is met de invoering van het nieuwe systeem verlaagd van één keer per week naar één keer per twee weken. ‘’Dit verbaast ons niet omdat het een best hoge frequentie is. Veel gemeenten gaan juist over naar 1 keer per 4 weken inzamelen én een kleinere container,’’ deelt de woordvoerster van Meerlanden mee.