Raad moet beslissen over openstellen busbaan Diemen-Zuid

Het college van B&W heeft het plan om de busbaan in Diemen-Zuid open te stellen voor alle autoverkeer voorgelegd aan de gemeenteraad. Die gaat er in eerste instantie op 1 juli over praten waarbij voor- en tegenstanders ook kunnen inspreken. De voornaamste reden voor het openstellen van de busbaan is dat de nieuwe woonwijk ‘Holland Park’ beter aangesloten moet worden op de rest van Diemen voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer. β€˜β€™In de huidige situatie is er, naast routes buitenom via de A10 en Provincialeweg, een wegverbinding tussen Holland Park en Diemen Centrum via Diemen Zuid. Deze route via de Boven Rijkersloot is minder geschikt als directe verbinding tussen deze gebieden. Er is op de Boven Rijkersloot sprake van gemengd verkeer (zoals fietsers op de rijbaan) en veel erf aansluitingen. Het huidige profiel van de busbaan is geschikter als directe verbinding, vanwege de vrije ligging en de aanwezigheid van een vrijliggende fietsstructuur langs deze route,’’ aldus de toelichting van B&W. Hoewel het voorstel 22 bijlagen kent, lijkt er geen onderzoek te zijn uitgevoerd naar de mening van de bewoners van het inmiddels vrijwel voltooide eerste deel van Holland Park over de plannen en het gebruik van een route door Diemen-Zuid.